Eszentie
Meesterschap in communiceren

Coaching en Organisatiebegeleiding

Coaching - individueel

Bij Eszentie gaat het om de diepere waarheid die in je leeft. Samen met de coach zoek je wat die waarheid is. Als je die onder ogen komt en erkent, ontstaat er heling en dienen zich nieuwe mogelijkheden aan. Je ontdekt steeds meer wat je bestemming is, waardoor je leven stromender wordt en je beter weet welke keuzes bij je horen. De coach helpt je om te zien waar je nog blind voor bent, en begeleidt je bij het zetten van stappen.

Het coachtraject begint met een kennismakingsgesprek waarin je je vraag voorlegt aan de coach en je een eerste verdieping kunt ervaren. Daarna werk je aan de volgende stappen:

  • bewust worden van wat er werkelijk aan de hand is

  • ontdekken welke dieper liggende behoeften in jezelf om vervulling vragen

  • stappen zetten, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes

  • je verlangen ontdekken en leren voelen wat wel en niet bij je past.

Afhankelijk van de situatie worden verdiepende gesprekken aangevuld met lichaamsgericht focussen om meer te ervaren wat in je leeft. visualisaties en rollenspelen.

Een gemiddelde sessie duurt 1 uur en 15 min. De kosten hiervan zijn 70,- incl. BTW. Als sessies van een andere duur wenselijk zijn, zijn de kosten evenredig. Coaching wordt standaard in Baarn of telefonisch gegeven. Op een andere lokatie geldt een opslag voor reistijd en -kosten.   

Conflict coaching

Bij conflictsituaties helpt de coach met het zoeken naar de diepere waarheid van beide partijen.

Eerst worden de belangrijkste feiten die een rol spelen in het conflict, benoemd. Daarna wordt van beide partijen onderzocht wat de dieper liggende behoeften zijn. Bij langlopende conflicten is dit vaak een hele puzzel, omdat zaken in elkaar verstrikt zijn geraakt. Dit onderzoek wordt deels in afzonderlijke sessies gedaan, als dit veiliger is voor de betrokkenen. 

Als de deelnemers in het conflict zich bewust zijn van de behoeften die bij henzelf en de ander leven, gaan we op zoek naar afspraken die ieders welzijn bevorderen. De coaching wordt afgebouwd door te ontdekken hoe de afspraken in de praktijk werken en welke verfijning wellicht nog nodig is.

Een gemiddelde sessie duurt 1 uur 30 min. De kosten zijn dan 84,- incl. BTW. Daarnaast eventuele opslagen voor een andere duur van de sessie of een andere locatie.

Organisatie begeleiding

Organisaties beseffen steeds meer de waarde van goede en effectieve communicatie. Ale medewerkers en managers communiceren vanuit frustratie en verwijten, gaat er veel kostbare energie verloren, die niet aan de doelstelling besteed kan worden. Vaak willen management en medewerkers hier wel verandering in brengen, maar weten ze vanuit zichzelf niet hoe ze dat moeten aanpakken. Een trainer/coach kan helpen om concrete knelpunten op te lossen en een cultuuromslag te maken naar constructieve communicatie.

Wij zijn beschikbaar voor: 

  • het geven van incompany trainingen

  • begeleiden van groepsoverleg om overlegresultaten te verbeteren

  • supervisie

  • coaching van medewerkers. 

Als u in hierin geïnteresseerd bent, maken we een voor u een pakket op maat. Dit kan bestaan uit trainingen, begeleiding op de werkplek en coaching. De kosten voor begeleiding bedragen 375,- incl. BTW per dagdeel van 2,5 - 3 uur. Voor coaching zijn de kosten 100,- incl. BTW per 1 uur 15 min. Dit is exclusief materiaal- en reiskosten. Een verkennend telefonisch onderhoud is kosteloos.