Eszentie
Meesterschap in communiceren

Achtergrond

De trainer/coach

Mijn naam is Gonnie Bas en het is mijn passie om steeds meer te ontdekken (ont-dekken) waar het werkelijk om gaat in mijn leven. Welke stap zet ik, wat vervult me in het contact met anderen, hoe kan ik het leven eren. Hoe echter ik ben, hoe dichter ik bij mezelf en de ander kom.

Als trainer/coach Emotioneel Lichaamswerk heb ik ervaren hoe belangrijk het is om gevoelens serieus te nemen. Daarna ben ik sinds 2006 de principes van Geweldloze Communicatie en Herstelcirkels gaan beoefenen. De focus op mijn behoeften en de behoeften van de ander maakt een authentieke verbinding met mijzelf en de ander mogelijk.  Graag geef ik door wat ik heb geleerd en wie ik ben geworden.

In 1994 begon ik een intensief traject van trainingen voor mijn persoonlijke ontwikkeling en sinds 2005 ben in trainer en coach, De belangrijkste opleidingen en beoefende methodes hiervoor zijn:

  • Intensive International Training in Non Violent Communication (Geweldloze Communicatie) bij Marshall Rosenberg

  • Facilitator Practices in Restorative Circles (Herstelcirkels) bij Dominic Barter 

  • Trainersopleiding Geweldloze Communicatie bij Ai-Opener en Vinecoaching

  • Trainersopleiding en Coachopleiding op basis van Emotioneel Lichaamswerk op Venwoude

  • Opleiding Faciliteren Familieopstellingen bij Bodymind.

Geweldloze Communicatie

De term 'Geweldloze Communicatie' is een vertaling van het Engelse begrip Nonviolent Communication van Marshall B. Rosenberg (zie www.cnvc.org). Als 'geweld' geldt hier elke communicatie die dwingt, oordeelt, manipuleert, overtuigt, enz. Dit doen we vaak als we in een situatie onbewust reageren. Als we de ander willen dwingen geeft dat altijd verwijdering, terwijl het vaak ook niet het resultaat geeft dat je zoekt. Geweldloze Communicatie onderzoekt wat we werkelijk nodig hebben en hoe we dat kunnen vragen op een verbindende manier. 

De methode nodigt je uit om je er bewust van te worden:

  • Wat heb je waargenomen, terwijl je probeert geen oordeel te hebben?
  • Wat voel je bij de waargenomen gebeurtenis?
  • Het gevoel is een signaal dat het je ergens om gaat. Welke onderliggende behoefte is niet vervuld?
  • Wat zou je graag willen dat er gebeurt?

De kern van het proces is het ontdekken van de onderliggende behoeften van jezelf en de ander. Als je weet waar het jou en de ander echt om gaat, ontstaat er een creatieve ruimte waarin oplossingen opkomen, die je zelf van tevoren niet had kunnen bedenken.  

Geweldloze Communicatie is niet alleen een methode voor het oplossen van een incidenteel conflict. Het is een leefwijze, waarbij het dagelijks zoeken naar dieper liggende behoeften een grote bijdrage is voor innerlijke rust en persoonlijke groei.

Herstelcirkels

Dominic Barter heeft Herstelcirkels (Restorative Circles, zie www.restorativecircles.org en www.herstelcirkels.org) ontwikkeld in Brazilië. Deze methode brengt mensen in een conflictsituatie weer tot elkaar, zelfs als er sprake was van misdaad en geweld. Daders, slachtoffers en mensen om hen heen ontmoeten elkaar in een kring en komen in gesprek. Het gaat niet om bestraffen, maar samen kijken wat er echt aan de hand is.

In een herstelcirkel komen alle belanghebbenden in een conflict bij elkaar, daders, slachtoffers, familieleden, buren, politie, maatschappelijk werkers. Je komt in de herstelcirkel als mens tussen andere mensen, met de intentie om verantwoordelijkheid te nemen voor wat is gebeurd en voor wat komen gaat.

In de cirkel hebben alle deelnemers evenveel recht van spreken en om door de anderen gehoord te worden. Dat alleen al leidt tot bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Opener, directer, persoonlijker.

Emotioneel Lichaamswerk 

Ons lichaam is van nature heel gevoelig en daarmee stuurt het een groot scala van zelfregulering aan en geeft het je signalen hoe je je welzijn kunt bevorderen. Met je denken kun je echter tegen de wijsheid van je lichaam ingaan, waardoor je uit evenwicht raakt. Stress, burnout en chronische ziekten kunnen het gevolg zijn.  

Met Emotioneel Lichaamswerk leer je weer naar je lichaam te luisteren en te verstaan wat in je leeft en wat je werkelijk nodig hebt.

Zen

Zen beoefenen is ontdekken wie je bent, precies zoals je bent. Soms rustig, soms onrustig. Soms vol energie, soms doodmoe. Dat is de essentie van het leven, er is geen ideaal om na te streven, het gaat erom dat je af en toe even de schoonheid ziet in het weerbarstige onvolkomene van je zelf en de hele situatie.

"Het ware spirituele pad is niet een pad dat ergens naartoe leidt. Het laat je stilstaan bij wie je bent." Nin Sheng